Donate

TAGUETTEbaguette highlighting document

ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU ĐỊNH TÍNH CỦA BẠN


Bạn đã bao giờ tìm kiếm "Phần mềm nghiên cứu định tính miễn phí" để rồi nhận về nỗi thất vọng vì không có gì có thể giúp bạn đánh dấu cho các tài liệu nghiên cứu của bạn? Đừng tìm nữa! Taguette là một công cụ miễn phí và mã nguồn mở cho nghiên cứu định tính. Bạn có thể nhập tài liệu nghiên cứu của mình, đánh dấu và gắn thẻ trích dẫn cũng như xuất kết quả!

Tìm hiểu thêm » Thử Taguette trên server của chúng tôi

Làm việc độc lập

Taguette hoạt động cả trên máy tính cục bộ của bạn (macOS, Windows, Linux) và trên máy chủ. Khi chạy Taguette cục bộ,dữ liệu an toàn như máy tính của bạn. Điều đó có nghía là nếu bạn có dữ liệu trên máy tính, bạn có thể chạy Taguette mà không phải băn khoăn gì.

Cài đặt ngay »

Đánh dấu & Thẻ

Taguette cho phép bạn tải tài liệu nghiên cứu của mình lên và gắn thẻ chúng, giống như bạn sử dụng bút đánh dấu màu khác nhau với tài liệu giấy. Bạn có thể thêm các thẻ mới, sau đó chỉ cần chọn một số văn bản, nhấp vào 'Tô sáng' và thêm bất kỳ thẻ nào bạn thấy là phù hợp nhất!

Bắt đầu »

Xuất kết quả

Sau khi bạn hoàn thành công việc của mình các tài liệu đánh dấu trong Taguette, bạn có thể xuất theo nhiều cách - toàn bộ dự án, sổ mã, tất cả các trích dẫn được đánh dấu của bạn (hoặc các tài liệu cho một thẻ cụ thể!) Và các tài liệu được đánh dấu. Đó là một cách làm tốt tốt để giữ một bản sao lưu trữ của công việc của bạn!

Xem chi tiết »