Donate

Vanliga frågor

Detta är en icke-uttömmande lista med vanliga frågor om Taguette — om du tycker att något annat bör tas upp i den här guiden, vänligen maila oss på [email protected].

Allmän info

Det uttalas som "baguette" bara med ett "t" istället för ett "b" i början! /tæˈɡɛt/

Det är gratis!

Taguette kostar ingenting, varken att använda på din egen maskin eller att installera på en server. Den är publicerad under en öppen licens (BSD), som du kan läsa här: gitlab.com/remram44/taguette/blob/master/LICENSE.txt.

Om du vill donera till Taguette kan du göra det på Open Collective: opencollective.com/taguette. Bidragen kommer att gå till underhållsarbete.

Du kan installera Taguette på din egen dator som kör macOS, Windows eller Linux — fullständiga instruktioner och nedladdningslänkar finns i vår installationsguide. Du kan också installera Taguette på en server om du behöver samarbeta med andra — få en genomgång av denna process i vår egen värd guide.

You could begin over at our getting started guide, which walks through all the current functionality of Taguette with screenshots. We also have a few presentations walkthroughs of Taguette's full capabilities that are hosted on the Open Science Framework here: osf.io/xdszm/files/. Please make sure to look at the date for each presentation and pick the most recent one!

Feel free to shoot us an email over at [email protected] with your problem or question, and we will do our best to get back to you quickly — though please note we are not working on Taguette full-time, so give us a few days (though we will try to be as quick as possible!).

If you run into a bug or problem while using Taguette, or if you have a feature request, feel free to open an issue on GitLab, where Taguette's development takes place: gitlab.com/remram44/taguette/-/issues or email us with that as well if you are not comfortable with GitLab.

Taguette uses Calibre to convert documents to HTML, so you can use all the formats it supports, including:

 • Ebook formats (AZW, MOBI, EPUB)
 • Microsoft Word (DOCX)
 • LibreOffice (ODT)
 • PDF
 • Plain text (TXT)
 • HTML

See also their own FAQ entry on the subject.

En omtalan är alltid uppskattat! Om du använder Taguette för din forskning, vänligen citera det med följande:

Rampin et al., (2021). Taguette: open-source qualitative data analysis. Journal of Open Source Software, 6(68), 3522, https://doi.org/10.21105/joss.03522

Om du behöver Bibtex, använd följande:

@article{Rampin2021,
 doi = {10.21105/joss.03522},
 url = {https://doi.org/10.21105/joss.03522},
 year = {2021},
 publisher = {The Open Journal},
 volume = {6},
 number = {68},
 pages = {3522},
 author = {Rémi Rampin and Vicky Rampin},
 title = {Taguette: open-source qualitative data analysis},
 journal = {Journal of Open Source Software}
}

Skrivbord/Singelanvändare Info

För att du enkelt inte kan samarbeta med andra genom skrivbordsversionen av Taguette! För att kunna samarbeta, se vår self-hosting guide som går igenom hur du installerar Taguette på en server för samarbete mellan flera användare.

Ja! Du kan installera Taguette på macOS, Windows och Linux.

Alla dina projekt och dokument lagras i en enda databasfil. På macOS och Linux kan du hitta den på ~/.local/share/taguette/taguette.sqlite3. På Windows kan du hitta den på: Mina Dokument/Taguette/taguette.sqlite3.

Yes! On the terminal, use the --database option to change the location of your database or use a different database system. The argument is in the format used by SQLAlchemy, so for instance:

 • sqlite:////home/myname/myfile.sqlite3 (Unix or MacOS) or sqlite3:///C:\Users\myname\Documents\myfile.sqlite3 (Windows)
 • postgresql://username:password@host:port/databasename
 • mysql://user:password@host:port/databasename
 • Any of the other backends supported by SQLAlchemy

If you did not install Taguette from our Windows or MacOS installers, you need to install Calibre separately.

Then, you need to make sure Calibre's ebook-convert program is either in your PATH, or in a directory you set as the CALIBRE environment variable.

For example, you can run Taguette like this:

CALIBRE=/path/to/calibre/bin taguette


Self-hosting/multanvändarläge Info

Absolut! Att lägga valet i händerna på våra användare är vad öppen källkod handlar om 😊 Du kan installera Taguette på din server via Docker eller direkt från källan. Båda metoderna kan hittas med steg-för-steg-instruktioner i vår self-hosting guide.

Make sure you have correctly installed all the dependencies (via our self-hosting guide) and have also edited the configuration file. We have two sample configurations for you to work from as well: nginx and apache2.

If you can't quite figure out what happened, either submit an issue on GitLab, or email us at [email protected].


app.taguette.orgInfo

Det är en version av Taguette som finns på våra servrar med fri användning för alla! Vi är värd för den genom en dedikerad server hyrd från OVH, och vår servers plats är i Frankrike.

To use app.taguette.org, you need to register with a username and a password. You can provide an email address optionally, which we only use in case you forget your password. We will never sell your information to anyone else, and we will only use it to log you into your account.

TL;DR: do not upload sensitive data (e.g. patient information, student records) to our hosted version of Taguette.

A good reference for what data could be safely uploaded into app.taguette.org is the U.S. Health and Human Services Institutional Review Board exemption decision chart -- if the data is exempt under this chart, it's most likely OK to upload to our hosted version of Taguette. If you're in a country outside the U.S., please refer to the ethics or human subject research boards of your country for exact information.

If you need to work collaboratively on sensitive data, then we would recommend reaching out to information technology at your organization and asking about a secure server in which they could install Taguette. If you are an independent researcher or do not have an IT unit at your institution that can do this for you, we would recommend procuring a secure server and installing Taguette there using our self-hosting guide. Taguette can run well in many cloud hosting providers' free tiers (depending on the size of your data), and many of these providers have addendums to cover sensitive data (which may or may not incur a cost).

Ja, vi säkerhetskopierar app.taguette.org dagligen och behåller dessa säkerhetskopior i ett år. Vi skickar säkerhetskopior till en hink i Amazon Web Services, endast i krypterad form.