Donate

Cài đặt TAGUETTE

Taguette được tung ra dưới Giấy phép BSD . Bạn có thể đọc về đội ngũ đằng sau Taguette trên trang About.

Bạn có thể sử dụng Taguette miễn phí trên máy chủ của chúng tôi tại https://app.taguette.org và cũng có thể cài đặt Taguette trên máy cục bộ hoặc server (nếu bạn thích!). Sử dụng Taguette trên máy chủ của chúng tôi (hoặc của riêng bạn) có nghĩa là bạn sẽ có thể cộng tác với những người khác trong khi sử dụng Taguette trên máy tính của riêng bạn, nghĩa là bạn có thể sử dụng nó ngoại tuyến và một mình.

Bộ cài đặt

Taguette hoạt động trên HĐH macOS, Windows và Linux. Trình cài đặt cho macOS và Windows bao gồm Python, Taguette và Calibre, vì vậy bạn không cần phải cài đặt bất kỳ thứ gì khác. Đối với Linux, cách dễ nhất để cài đặt Taguette là sử dụng pip, và các hướng đẫn ở below.

Khi bạn khởi động ứng dụng, bạn sẽ thấy một cửa sổ đầu cuối xuất hiện. Điều này là bình thường! Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua nó và sử dụng Taguette từ trình duyệt web của mình (localhost:7465 để mở tự động). Duy trì việc mở cửa sổ đầu cuối cho đến khi bạn sử dụng xong Taguette, sau đó bạn có thể đóng cửa sổ đầu cuối đó để dừng Taguette.

Cài dặt đùng PIP

Trước tiên cần cài đặt Python 3Calibre, phần mềm quản lý sách điện tử mã nguồn mở. Taguette sử dụng một phần của Calibre để chuyển đổi tài liệu thành HTML, cho phép bạn đánh dấu và gắn thẻ các phần của chúng.

Đối với Debian hay Ubuntu, bạn cần chạy app sudo apt install python3 calibre

Sau khi đã cài xong Python, bạn cần tạo môi trường Python 3 ảo rồi cài đặt Taguette với các tham số của nó từ dòng lệnh như sau:

python3 -m venv taguette.virtualenv
. taguette.virtualenv/bin/activate
pip install taguette

Sau đó, bạn chỉ cần chạy taguette.virtualenv/bin/taguette trong cửa số đầu cuối. Bạn sẽ thấy các dòng lệnh chạy. Đó là điều bình thường. Đừng lo lắng, đừng tắt cửa số đó đi. Một cửa sổ trình duyệt sẽ xuất hiện, trỏ bạn đến localhost:7465, và bạn đã có thể bắt đầu dự án của mình được rồi!

Thiết lập cho nhà phát triển

Bạn cũng có thể cài đặt từ một bản sao cục bộ của kho lưu trữ này, điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng thay đổi các nguồn cho phù hợp với nhu cầu của mình:

  1. Sao chép kho lưu trữ git này từ thiết bị đầu cuối: git clone https://gitlab.com/remram44/taguette.git
  2. điều hướng trên dòng lệnh đến kho lưu trữ mà bạn vừa sao chép cục bộ, bằng cách sử dụng lệnh cd. Để nhận trợ giúp, dùng lệnh cd, lệnhthis tutorial.
  3. Taguette sử dụng Poetry cho việc đóng gói và quản lý các tham số. Bạn sẽ cần cài Poetry.
  4. Cài đặt Taguette và các tham số phụ thuộc của nó bằng cách chạy poetry install. Poetry sẽ mặc định tạo một môi trường ảo cho bạn, hãy kích hoạt nó bằng cách chạy poetry shell.
  5. Xây dựng tệp dịch bằng cách sử dụng scripts/update_translations.sh.
  6. Bạn có thể bắt đầu taguette ở chế độ phát triển bằng cách sử dụng taguette --debug (hay taguette --debug server <config_file>). Thao tác này sẽ khởi động Tornado ở chế độ gỡ lỗi, có nghĩa là nó sẽ tự động khởi động lại mỗi khi bạn thực hiện thay đổi.
  7. Điều hướng đến localhost:7465 để sử dụng Taguette!

Học cách sử dụng Taguette tại trang getting started của chúng tôi!