Donate

VềTAGUETTE

Cuộc dạo chơi quanh thuật ngữ "Đánh dấu!", Taguette là một công cụ miễn phí, mã nguồn mở (khả dụng trên tất cả các hệ điều hành) cho phép người sử dụng:

...Và nhiều điều khác nữa! Bạn có thể xem việc phát triển qua GitLab ở đây: https://gitlab.com/remram44/taguette/-/issues. Bạn luôn có thể yêu cầu thêm các tính năng, báo lỗi hay phản hổi qua Gitlab. Nếu bạn chưa chắc chắn về việc gì, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn sử dụng Taguette cho nghiên cứu của mình, vui lòng trích dẫn nó với nội dung sau:

Rampin et al., (2021). Taguette: open-source qualitative data analysis. Journal of Open Source Software, 6(68), 3522, https://doi.org/10.21105/joss.03522

Tại sao chúng tôi tạo ra Taguette?

Phương pháp định tính tạo ra các tài liệu nghiên cứu chi tiết, phong phú giúp giữ nguyên quan điểm của từng cá nhân cũng như cung cấp nhiều bối cảnh để hiểu hiện tượng đang nghiên cứu. Các phương pháp định tính được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực, chẳng hạn như nhân chủng học, giáo dục, điều dưỡng, tâm lý học, xã hội học và tiếp thị. Dữ liệu định tính có phạm vi rộng tương tự: quan sát, phỏng vấn, tài liệu, tài liệu nghe nhìn, v.v..

Tuy nhiên - các tùy chọn về phần mềm cho các nhà nghiên cứu định tính lại vừa quá đắt đỏ, không cho phép phương pháp cụ thể để đánh dấu và gắn thẻ tài liệu, hoặc thực sự thực hiện phân tích định lượng, chỉ thực hiện với văn bản

Thật không đúng hay không công bằng khi các nhà nghiên cứu định tính không có quỹ nghiên cứu lớn không thể đủ tiền mua phần mềm cơ bản để thực hiện nghiên cứu của họ.

Vì vậy, để thúc đẩy một mục tiêu công bằng và bình đẳng vào các phương pháp định tính, chúng tôi đã tạo ra Taguette!

Đội ngũ sáng lập chính

Taguette được phát triển bởi Rémi Rampin. Vicky Rampin và Sarah DeMott cung cấp các yêu cầu chức năng, nhu cầu của người dùng và thử nghiệm để tác động đến đến quá trình phát triển.

Remi Rampin
Rémi Rampin

Phát triển chính
Vicky Rampin
Vicky Rampin

Quản lý sản phẩm
Sarah DeMott
Sarah DeMott

Huấn luyện viên & Liên lạc người dùng